George Christiaan Frans Walkate was bestuurslid en later directeur van de Nutsspaarbank in Kampen. Hij bouwde het bedrijf uit tot één van de grootste regionale spaarbanken van Nederland. Op nationaal niveau speelde hij een belangrijke rol in de professionalisering en ontwikkeling van de spaarbanken in Nederland. Met mr. G.M. Delprat richtte hij in 1907 de Nederlandse Spaarbankbond op, een belangrijke stap op weg naar een hechtere en grootschaliger organisatievorm.

Naast zijn werk als bankfunctionaris was Frans Walkate een gepassioneerd verzamelaar van zaken die met de geschiedenis van de gemeente Kampen te maken hadden. Hij wist zijn medebankbestuurders zodanig te overtuigen van het nut van zijn verzameling voor de Kamper samenleving dat men in de late jaren dertig tot de bouw van een archiefruimte overging. Jarenlang werd gebruik gemaakt van dit gebouw. Tot 2023 was de verzameling ondergebracht in het voormalige Nutsspaarbankgebouw (Burgwal 43), dat tussen 1928-1932 ook onder het beheer van Frans Walkate werd gebouwd.

De Frans Walkate Collectie was t/m 2023 een onderdeel van het SNS Historisch Centrum. Het was een belangrijke collectie van documenten en voorwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van de stad Kampen en haar omgeving. De verzameling werd vanaf de jaren dertig aangelegd door Frans Walkate, bestuurslid en directeur van de Nutsspaarbank Kampen. Hierbij was de kunstcollectie een belangrijk onderdeel van het archief. Walkates uitgangspunten waren breed. In principe probeerde hij werk te verwerven van kunstenaars die door geboorte, afkomst of verblijf een band met Kampen hadden. Dit beleid werd ook na zijn dood voortgezet. Dankzij de steun van de SNS Bank en diverse particulieren wisten Walkates opvolgers de basiscollectie verder uit te breiden.
Het archief had uiteindelijk een grote kunstcollectie, bestaande uit schilderijen, maar ook uit tekeningen en grafiek van onder meer: Anthony Beek, Johannes Daniel Belmer, Hendrik Jan Berendsen, Wouter Berns, Johannes Boele, G. de Boer, Jan Brokkelkamp, Fredrik Jacobus Buijtendijk, Hendrik Jan de Cock, Adolf Marines Johannes Diemont, Jan van Driel, Jan Lute Evenaar, Jan Jacob Fels, Christianus Hendricus Hein, Gerrit Hondius, Hans van der Horst, Sjaak Kaashoek, Kees Kieft, Francine Kosters, Gerrit Jan Kruishoop, Cornelis Middelkoop, Emile Moulin, Hendrik Poeder, Lenneke Saraber, Cornelis Springer, Anton Stivarius, Bas Steller, Willem Bastiaan Tholen, Henk Tichelaar, Erzsebet Tóth, Pieter Geraldus Valentijn, Jan Voerman, Albert Vinke, Adriaan Terhell.
Een bijzonder bestanddeel vormt het archief van de Stichting Grafisch Atelier Kampen (GRAK) waarin één exemplaar van elke daar afgedrukte prent, of elk vervaardigd product is opgenomen. Het atelier is opgericht kort na de komst van de kunstacademie naar Kampen. De collectie geeft daarom een mooi beeld van de plaatselijke kunstproductie en het lokale kunstklimaat door de jaren heen.
In 2023 is de collectie overgegaan naar het Stadsarchief Kampen, Stedelijk Museum Kampen en voor een klein deel naar de Historische Vereniging “Jan van Arkel”. Een groot gedeelte van de kunstcollectie is niet als geheel behouden maar door ruimtegebrek door de ontvangende instanties ontzameld, Op deze site vindt u de gehele verzameling schilderijen en een groot gedeelte van de kunstwerken op papieren dragers.

Een belangrijk argument voor Frans Walkate om te gaan verzamelen was het feit dat het Kamper gemeentearchief voornamelijk aandacht aan de oudere (middeleeuwse) geschiedenis besteedde. De jongere geschiedenis werd niet of nauwelijks gedocumenteerd, waardoor veel waardevol materiaal verloren ging. Om dat te voorkomen begon Frans Walkate zelf met het verzamelen van zaken uit de periode na 1850. Ook verwierf hij documentatie over onderwerpen die door het gemeentearchief als minder belangrijk werden ervaren. Toen hij in 1943 stierf besloot het bankbestuur als eerbetoon de bijeengebrachte collectie Frans Walkate Archief te noemen, gezien de taken van de instelling en de samenstelling van de collectie een enigszins verwarrende naam.
De verzameling was, dankzij de constante steun van de SNS Bank, een belangrijk kenniscentrum voor de geschiedenis van Kampen en de IJsseldelta geworden. De collectie was bijzonder divers. Zij bevat honderden schilderijen en andere kunstuitingen van kunstenaars die door geboorte, afkomst of verblijf een band met Kampen hadden of hebben. Het archief beschikte ook over een grote hoeveelheid historisch-topografische afbeeldingen. Maar de belangrijkste kern van de verzameling was waarschijnlijk het fotobestand, met meer dan 50.000 foto’s, vanaf de 19de eeuw tot heden, dat jaarlijks substantieel werd aangevuld. En natuurlijk bevatte de collectie ook archieven: van verenigingen, bedrijven, scholen, stichtingen, organisaties, instellingen en personen. Ze gaven een goed en veelzijdig beeld van het culturele en sociaal-maatschappelijke leven in Kampen van de laatste honderdvijftig jaar.